www.wearehuman.eu

NDICHAVA "EVANHU" UCHIRI "KWEMUNHU".

wabaya pose October 25, 2016.

Tora zvisarudzo zvedu pamwe chete.

Tose tinoda kurarama chinyararire uye norugare nevavakidzani vedu, isu yakasarudzwa vatungamiri munyika yedu isu kumirira uye kuramba rugare ichi zvinosuwisa ichi "rugare" hazviitiki uye "hondo" vari kuwedzera, pasinei mibatanidzwa nokubatana marudzi akawanda, nei kumirira chimwe kuzvisarudzira kwatiri ramangwana redu?

Chido chedu kuburikidza wabaya iri kuratidza vose chinhano achada zvakanaka, kuti "EVANHU" angava akasimba, ngatirambei kubatanidza ruzhinji Vagari yepasi anoda RUGARE pari kuti muzive, kubatana nesu tose pamwe chete kuumba inzwi rimwe chete rinzwike uye pakupedzisira, nokuti upenyu uye kupukunyuka "KWEMUNHU".

Tine hwokugadzira uye kwesayenzi nzira kushandura nyika ino, yokutanga mubatanidzwa, wechipiri kukurukurirana.

Tinopa pose kutsutsumwa sangano, kufamba kuchaita kuti kutsanangura nemashoko vakanyarara zvekuratidzira uye sittings pamberi dzakakwirira nokutongwa guta rimwe nerimwe kana nzvimbo pangava "Human".

Muchikamu venyika inonzi "yakabudirira", mupenyu chikamu capitalism uye kubudiswa mashoko, isu vakashandisa kutya uye kutya pamusoro sefa uye mumapepanhau, vamwe vanogara zvinotyisa izvi zuva nezuva, iye zvose izvi zvinofanira kumisa, rudzii "EVANHU" chido hondo ?, akatambudzika kana vakatambura chisimba? chakaomesesa uye bravest varwi musambozvidya kudarika nemhuri yake ichava, vari yakanyarara yake musha.

Us, "Human", vanogona kuda RUGARE, vanhu vakawanda vanofunga kuti tinogona kuita chinhu, Wakambonzwa nehasha ichi mamuri kuti unoti une kuita chinhu, zvino ndiyo nguva yokuti kuita pamwe chete tichaita kuti nyika ive nani uye ichi hachisi pakuva! Hapana ramangwana akanaka nokuda ichi mutengi vanhu, tinofanira kuchinja "Company".

Vamwe vedu kuuya kuzvitendisa kuti zvakaipa hondo chinodiwa, mumwe mararamiro hazvibviri, ipapo zviri zvenhema, vamwe vari kuedza dziite zvose "EVANHU" avo zvinokonzera avo shoko:

"Kune kuipa kumwewo," "zviri kwose kwose sezvizvi," "unogona kuita chinhu pamusoro," "pfungwa yedu haasi kuverenga," "kurega vachinyunyuta", "kurega kurota", "pakuva! "Nezvimwewo ...

Kakawanda kunzwa mashoko aya akataurwa neshamwari kana hama vava fatalities mupfungwa dzavo, asi chokwadi chokuti pane mitemo, mitemo iyi inogona kuchinjwa uye akasiyana munyika imwe neimwe wedu kuratidza kuti tinogona kuita zvatinoda munyika ino.

Chokwadi ndechokuti imwe nyika zvinobvira, nokuti kuti kuchinja guru anodiwa, hazvizovi nyore asi inguva sei, yakareba sei tichaita tichiita chinhu? vha nayo-kuti zvose hwedu isu uchabudisa nyika iri nani kana zvikasadaro kumirira sei? zvakawanda muzukuru wedu sei vachiri atakure mutemo akasimba, ona kuti chero nyika ari kusiya kurwira pachake, kwezvinoshandiswa, kurwisa, nepo vamwe vari yakazaruka booms kubereka kunyanya, pfachura, nei kuramba mitemo kuti pave nenhamo nokuda "KWEMUNHU".

"Ini ndinodana" EVANHU ": netsoka, vatyairi, vatambi, vatendi, vasiri vatendi, vatsoropodzi, varombo, vapfumi, mupengo, vanovavhotera, vanovavhotera, machinda, vrp ari vanamuzvinabhizimisi, vanachiremba, vaduku, akwegura, vanodhirowa mifananidzo, angaratidza, kudzidzira, simbe, tsvina, vakapindwa muropa nezvinodhaka, zvidhakwa, tupukanana, vakatambudzwa, vanopara vose vaya vanoda zvechokwadi kuchinja ino. "

zvose unogona kuchinja nyika, tinogona kana tiri kubatanidza.

Tinokukumbira kuti kubatanidzwa pose amurove October 25, 2016.

All pamwe chete, sezvo vanhu mumwe chete kutaura, rugare, pose vanorega-moto, rubatsiro pasi rose.

Ita wavanozvisunga, apo muri, muhomba kupfuura kero yacho ichi, udza shamwari dzako, mhuri yako, kuposita link musi Facebook wako, Twitter nemamwe nokugoverana nzvimbo, kucharatidza pamberi muguta dzimba, nevamiririri venyika , dzimba, kwese !!

wabaya pose October 25, 2016.

Tora zvisarudzo zvedu pamwe chete.

Ngatiite ichi Day pasi pose ratidziro zuva uye mazuva rinotevedzera ave mazuva zviito rugare uye noruremekedzo "EVANHU" kuti Day achava kutanga imwe nguva, mugwagwa achava refu asi ndichazvikudza -y, kana vazhinji vedu kutenda uye kuita pamwe chete, ticharatidza DAY mubatanidzwa wedu, mamwe horizons kuchaita yatiinayo.

Panguva nhasi imi zvose zvichava basa iwe nevamwe, hapana mhirizhonga, kutadzirwa, kudzivisa doro ziva kuti ramangwana redu, ronga pachako, kuzviratidza pachako kuti tiri nani .

Subscribe kuna mugwaronhau, akafanana peji musi Facebook, anotibatsira nhamba vechikamu.

Tine Human-wah!

www.wearehuman.eu

https://www.facebook.com/We-Are-Human-WAH-1731519213732769/